НАША  КАФЕДРА

Iсторiя кафедри

1930 р.
В Харківському інженерно-економічному інституті започатковано кафедру бухгалтерського обліку і статистики, фокусом діяльності якої була підготовка кваліфікованих кадрів з обліку та статистики.
1930 р.
1968 р.
Утворення двох самостійних структурних підрозділів, які мали загальноосвітню спрямованість: кафедру бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності та кафедру статистики. На кафедрі працювали такі видатні вчені як О. Г. Ліберман, І. А. Шоломович, З. Л. Сідлик.
1968 р.
2002 р.
Створенню випускової кафедри економічної статистики, яка здійснювала підготовку фахівців за спеціальністю «Прикладна статистика»
2002 р.
2008 р.
Зважаючи на сучасні вимоги ринку праці, роботи з інформацією, необхідність моделювання певних соціально-економічних процесів та впровадження інформаційних технологій їх обробки, кафедру перейменовано на кафедру статистики та економічного прогнозування зі зміною змісту підготовки фахівців. Її очолила д-р екон. наук, проф. О. В. Раєвнєва.
2008 р.
2016 р.
Починаючи з 2016 р. кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за освітньою програмою «Бізнес-статистика і аналітика» спеціальності 051 «Економіка». Кафедра є випусковою.
2016 р.
2017 р.
На кафедрі діє спільна магістерська словацько-українська програма двох дипломів «Бізнес аналітика та інформаційні системи у підприємництві» між ХНЕУ ім. С. Кузнеця та Вищою школою економіки та менеджменту в публічному адмініструванні в м. Братислава (Словаччина), завдяки якій магістранти отримують поглиблене розуміння бізнес-контенту і технічних розробок, можливість вирішувати проблеми, пов’язані з аналітичною роботою в ІТ–індустрії для кар’єрного зростання
2017 р.
2019 р.
На кафедрі працюють 2 доктори економічних наук, 2 професори; 4 доценти, 4 кандидати наук, 2 старших викладачі.
2019 р.

співробітництво

Напрями співробітництва кафедри із провідними підприємствами та організаціями

Міжнароднi спільнi магістерськi Словацько- та Франко- Українськi програми

Семінари та тренінги для викладачів і студентів

По закінченню курсів викладачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

Проходження практики студентами бакалаврату та магістратури

Спеціалізовані заходи де роботодавці та студенти/випускники мають можливість зустрітися один з одним

DSC_4673
Раєвнєва Олена Валентинівна
завідувач кафедри
доктор економічних наук
професор
Академік АЕН України

За період 2000–2003 р. була учасником програми «CEUME», з 2001 по 2003 р. брала участь у реалізації гранту «TEMPUS TACIS», присвяченого розробленню нової спеціальності «Прикладна економіка», зокрема, була одним з розробників модулю «Економетрія».

З 2008 р. є членом науковометодичної комісії з напряму підготовки «Прикладна статистика», членом і секретарем Харківського осередку ВГО «Українська асоціація економічної кібернетики».

З 2010 р. — член редколегії наукових журналів «Проблеми економіки» та «Економіка розвитку».

З 2011 р. — академік Академії економічних наук України. Має понад 450 науково-методичних публікацій, серед яких 49 монографій, 20 навчальних посібників, з яких 7 з грифом МОН України, 195 статей у закордонних виданнях та фахових виданнях України, з яких 9 опубліковано в журналах, індексованих у наукометричній базі «Scopus» та Web of Science. Бере участь в міжнародних наукових конференціях у Польщі, Словаччини, Франції, Португалії.

З 2000 по 2016 р. брала участь у 11 госпдоговірних та державних науково-дослідних темах на замовлення МОН України, де була керівником або відповідальним виконавцем. 

З 2015 р. входить до складу наукової ради МОН України за фаховим напрямом «Інформатика та кібернетика», а з 2019 р. увійшла до складу наукової ради «Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту».

З 2016 р. є організатором Міжнародної наукової конференції «Економічний розвиток та спадщина Семена Кузнеця».

З 2017 р. очолює спільну словацько-українську магістерську програму «Бізнес аналітика та інформаційні системи у підприємництві». Нагороджена двічі золотим знаком ХНЕУ ім. С. Кузнеця (2007, 2019).

Під її керівництвом підготовлено 10 кандидатів економічних наук, 1 доктора економічних наук, наразі є керівником 1 аспіранту. Член спеціалізованої ради із захисту кандидатських й докторських дисертацій Д 64.055.01, експерт дисертацій при науковому семінарі.

+
науково-методичних публікацій
+
монографiй
+
навчальних посiбникiв
+
статей

Колектив кафедри

Strigichenko

Костянтин Анатолійович Стрижиченко

д.е.н., професор
-1-150x150

Ірина Вікторівна Аксьонова

к.е.н., доцент
-1-150x150

Ольга Іванівна Бровко

к.е.н., доцент
-1-150x150

Ірина Анатоліївна Сєрова

к.е.н., доцент
shlikova

Вікторія Олександрівна Шликова

к.е.н., доцент
milevska

Тетяна Сергіївна Мілевська

cтарший викладач
Koynash

Марина Іванівна Койнаш

cтарший викладач

Ми використовуємо cookie, щоб зробити сайт максимально зручним для вас. Детальніше ›