ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ОПИС ПРОГРАМИ

Освітня програма «Бізнес статистика і аналітика» спрямована на формування широкопрофільного фацівця, що вміє глобально, масштабно аналізувати процеси підприємництва, формулювати та прогнозувати стратегію розвитку бізнесу, ретельно вивчати внутрішню структуру організації та її зовнішні ділові зв’язки.

Програма поєднує у собі аналіз бізнес-систем та бізнес-середовища, моделювання бізнес-процесів, ІТ-аналітики, аналізу бізнес-процесів, стратегічний аналіз бізнесу і призначена для підготовки студентів, що будуть займатися аналітичними дослідженнями в різних секторах економіки (фінанси, маркетинг, менеджмент, біржової торгівлі, банківських і т. ін. ), управління проектами та розробки довгострокової стратегії бізнесу компанії.

Програма надає студентам знання і практичні навички, необхідні для ефективного використання даних, застосовування статистичних інструментів і прогнозного моделювання для аналізу великих обсягів неструктурованих даних (Mathcad, Matlab, R, Excel, Statistica); моделювання бізнес-процесів з використанням різних нотацій (Unified Modeling Language (UML), IDEF, діаграма потоків даних (DFD)). Студенти бізнес-аналітики отримають необхідні знання в області економіки, управління, інформаційних технологій та оболонок для роботи в організаціях різних секторів економіки, державних установах національного, регіонального та муніципального рівнів влади, створення власних бізнес підприємств, електронного бізнесу та електронної комерції.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Зворотній зв'язок - Опитування студентів

Протоколи РГ

КОМПЕТЕНТНОСТІ БІЗНЕС АНАЛІТИКА

Бізнес-аналітики має володіти основними компетентностями:

1. КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ: бізнес-аналітики повинні працювати в групах, збирати інформацію і представляти її широкому колу зацікавлених сторін в компанії, переводити і вести переговори між сторонами, а також повідомляти про рішення доступним способом. Бізнес-аналітики повинні володіти сильними письмовими та усними навичками і відчувати себе впевнено на керівній посаді, щоб отримати схвалення для планів керівництва компанії.

2. ЗНАННЯ БІЗНЕСУ І КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ. Бізнес-аналітики мають розуміти багато аспектів компанії, в якій вони працюють. Вони повинні вміти розуміти ролі різних людей і відділів, а також те, як ці відділи взаємодіють і залежать один від одного. Вони також повинні розуміти єдину організацію в більш широкому контексті, як складової всієї галузі. Ці бізнес-знання дозволять їм успішно аналізувати дані і будувати стратегічні плани на майбутнє.

3. ТЕХНІЧНІ НАВИЧКИ: Бізнес-аналітики використовують широкий спектр програмних продуктів, хмарних технологій для обробки великих обсягів інформації, різних нотацій для моделювання бізнес процесів, методів видобутку великих даних (Data Mining), управління базами даних.

КАР’ЄРА ТА ВАКАНСІЇ

Після закінчення ОП «Бізнес статистика і аналітика» студенти зможуть шукати можливості для кар’єрного росту в різних областях інформаційних технологій і сектора економіки. Через зростаючий попит на міждисциплінарних фахівців бізнес-аналітики мають значні переваги на високо конкурентному ринку праці.

Можливості працевлаштування для фахівців з бізнес-аналізу:

 • бізнес-аналітик систем
 • аналітик бізнес-процесів
 • аналітик ІТ компаній
 • аналітик з управління бізнесом
 • менеджер з розвитку бізнесу
 • бізнес-аналітик веб
 • системний аналітик
 • менеджер з продажів
 • бізнес-архітектор
 • консультант з управління
 • бізнес-аналітик розвідки

ПРОГНОЗ ЗАТРЕБУВАНОСТІ АНАЛІТИКА ДАНИХ НА РИНКУ ПРАЦІ

За даними Бюро статистики праці США, за прогнозами, зайнятість спеціалістів з комп’ютерних та інформаційних досліджень, у тому числі аналітиків даних, зросте на 11% з 2019 р. по 2024 р., швидше, ніж в середньому по всіх професіях. Фахівці Data scientists користуються чудовими перспективами на роботу, оскільки багато компаній повідомляють про труднощі у пошуку цих висококваліфікованих працівників.

Неформальна освіта

Процедура визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті в Університеті регламентована Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті в ХНЕУ ім. С. Кузнеця (https://cutt.ly/i5nKNrH). ХНЕУ ім. С. Кузнеця рекомендує використовувати навчальні платформи Coursera, Udemy та Edx для здобуття неформальної освіти. Здобувачам освіти доступні інструкції для реєстрації на цих платформах з метою одержання безкоштовного доступу до курсів (https://cutt.ly/05nK0NX). В рамках ОП пропонується отримання неформальної освіти, зокрема, за рахунок переліку освітніх компонент, які запропоновані викладачами кафедри (прот. No3 від 9.10.23). Вибір компонент здійснювався на основі таких характеристик курсів на навчальних платформах, як тривалість, складність, рейтинги, кількість успішних проходжень тощо. Отримання відповідного сертифікату дозволяє здобувачеві освіти перезарахувати певну частину кредитів навчальної дисципліни. Посилання на запропоновані курси на навчальних платформах для неформальної освіти розміщені на сайті ПНС ХНЕУ ім. Кузнеця на сторінках відповідних освітніх компонент ОП. Визнання результатів навчання, здобутих у неформальній освіті, поширюється на базові (обов’язкові) та вибіркові дисципліни навчального плану, але загальний обсяг освітніх компонентів ОП, що зараховуються здобувачу вищої освіти за підсумками визнання результатів неформального та/або інформального навчання, не може перевищувати 25% ОП.

Рекомендациії кафедри

Ми використовуємо cookie, щоб зробити сайт максимально зручним для вас. Детальніше ›